Servei – Copisteria

Fem fotocopies en blanc i negre i color.

Escàners i enviaments d’e-mails.

Tot tipus d’enquadernacions, amb espiral, de llibres, cosides, tèrmica, manual i engomades.

Plastificacions de totes les mides.

Folrrem llibres amb maquina, aeronfix i plàstic.

Material d’oficina i escolar.