Servei – Obertura de portes

HORARI:

De dilluns a divendres: 9:30 – 13:30, 16:45 – 20:00

Telèfon: 93 7213478

Fora d’aquest horari trucar al 679426325 i preguntar per Serveis Sant Quirze